Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zasadami, ponieważ uzyskując dostęp do niniejszej strony internetowej zgadzają się przestrzegać niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie powinieneś korzystać z tej witryny.

    
WARUNKI OGÓLNE

    
Warunki i postanowienia stanowią ostateczną i kompletną zgodę stron, a warunki w jakikolwiek sposób modyfikują lub zmieniają postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie są wiążące dla naszej firmy, chyba że zostały sporządzone na piśmie i podpisane i zatwierdzone przez funkcjonariusza lub inną upoważnioną osobę na Nasza firma. Żadna modyfikacja któregokolwiek z tych warunków nie będzie modyfikowana przez przesyłkę towarów firmy Our Company po otrzymaniu zamówienia kupującego, żądania wysyłki lub podobnych formularzy, zawierających wydrukowane warunki dodatkowe lub niezgodne z warunkami niniejszego dokumentu. Jeśli jakikolwiek termin, klauzulę lub przepis zostanie uznany za nieważny przez właściwy sąd, takie oświadczenie lub gospodarstwo nie narusza ważności jakiegokolwiek innego terminu, klauzuli lub postanowienia zawartego w niniejszym dokumencie.
    
AKCEPTACJA ZAMÓWIEŃ

    
Wszystkie zlecenia podlegają pisemnej weryfikacji cen przez upoważnionego personelu firmy Our Company, chyba że na piśmie na piśmie ustalamy na określony czas. Przesyłka towarów bez pisemnej weryfikacji cen nie stanowi akceptacji ceny zawartej w zamówieniu.
    
PODSTAWIENIE

    
Nasza firma zastrzega sobie prawo bez uprzedniego zgłoszenia zastąpić alternatywny produkt podobnego rodzaju, jakość i funkcjonalność. Jeśli Nabywca nie przyjmie substytutu, Kupujący musi wyraźnie oświadczyć, że substytucja nie jest dozwolona, ​​gdy kupujący zażąda wyceny, jeśli zostanie złożony wniosek o wycenę lub, jeśli nie złożono wniosku o wycenę, podczas składania zamówienia z Nasza firma
    
CENA

    
Podane ceny, włącznie z opłatami transportowymi, są ważne przez 10 dni, chyba że zostały wyznaczone jako firmy przez określony czas na podstawie pisemnego ogłoszenia lub pisemnej akceptacji sprzedaży wydanej lub zweryfikowanej przez funkcjonariusza lub innego upoważnionego personelu naszej firmy. Cenę oznaczoną jako firma na określony czas może zostać odwołana przez Spółkę, jeśli wycofanie nastąpi na piśmie i zostanie wysłane do Kupującego przed datą otrzymania pisemnej akceptacji ceny przez naszą firmę. Punkt wysyłki. Nasza firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku, gdy ceny sprzedaży niższe od podanych cen ustalane są w przepisach rządowych.
    
TRANSPORT

    
O ile nie postanowiono inaczej, nasza firma użyje wyroku w celu ustalenia przewoźnika i trasy. W obu przypadkach firma nas nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nadmierne koszty transportu wynikające z wyboru.
    
USZCZELKA

    
O ile nie postanowiono inaczej, nasza firma będzie przestrzegać minimalnych standardów pakowania dla wybranego sposobu transportu. Koszt wszystkich specjalnego pakowania, załadunku lub stwardnienia zamówionego przez Kupującego zostanie zapłacony przez Kupującego. Wszystkie koszty pakowania i wysyłki za sprzęt specjalny Nabywcy będą pokrywane przez Kupującego.